Witaj, Gość! [ Logowanie

 

Tajemnica Fatimska

 • Katalogowany: 7 stycznia 2012 21:30
Tajemnica Fatimska - Zdjęcie 1Tajemnica Fatimska - Zdjęcie 2

Opis

 

Objawienie Maryjne

W maju 1917 roku w małej wiosce w Portugalii troje małych dzieci: Franciszek Marto, Hiacynta i Łucja Dos Santos doświadczyły powtarzających się prze pięć kolejnych miesięcy objawień „Jasnej Pani”. Podczas objawień Maryja zapowiedziała przyszłe losy świata a także wczesną śmierć dzieci Franciszka i Hiacynty, zaś Łucji przepowiedziała wstąpienie do zakonu. Podczas ostatniego objawienia na niebie pojawiały się niesamowite zjawiska atmosferyczne, które były określane jako „cud wirującego słońca”. W 1938 roku w nocy z 24 na 25 stycznia pojawiły się w wielu miejscach na Ziemi niezwykłe zjawiska atmosferyczne w postaci zórz polarnych. Były one ostrzeżeniem ludzkości przed straszliwą rzezią – II wojną światową, jako skutkiem ciągłego pogrążania się ludzkości w grzechach.

 

Objawienie w Fatimie

W 1954 r. Matka Boża ukazała się Łucji. Była bardzo piękna i pełna majestatu. I tak rzekła do dziewczynki (Łucji) : „Córko moja, ja twoja matka mówię do Ciebie”. Oblicze jej było smutne i dwie wielkie łzy pociekły jej po twarzy ponieważ musiała powiedzieć coś takiego:

„Dni ciemne i straszne zbliżają się. Ludzkość otoczona jest gęstą mgłą licznych i ciężkich grzechów rozlanych po całej Ziemi. Dziś więcej niż kiedykolwiek ludzie opierają się na wezwaniu nieba, bluźnią Bogu żyją w błocie. Spójrz córko, moje serce przywalone cierniami grzechów, twarz moja zniekształcona bólem, a oczy moje pełne łez”.

Przyszłość

„Zbliżamy się ku czasom ostatecznym”. Powtórzyła mi to trzy razy. Po pierwsze, oznajmiła mi, że szatan stanął już do rozstrzygającej, czyli ostatecznej walki, z której jedno z dwojga albo wyjdzie zwycięsko, albo poniesie klęskę. Będziemy albo z Bogiem, albo z szatanem. Po drugie, powtórzyła mi, że „wielkim środkiem ratunku dla świata jest różaniec i św. Nabożeństwo do Niepokalanego Serca Marii, to znaczy, że innych ratunków nie będzie”. Po trzecie wreszcie powiedziała mi, że wyczerpawszy inne przez ludzi nieocenione środki, da nam jeszcze – z drżeniem – ostatnią kotwicę ratunku. Będzie nią Najświętsza dziewica we własnej osobie. Cud jej łez i orędzie przekazywane przez osoby są rozsiane po całym świecie. Powiedziała mi, że jeśli tego nie usłuchamy i będziemy nadal obrażać Boga, nie będzie dla nas przebaczenia.

Losy świata i Polski

Dla całego świata będzie wielkim zaskoczeniem i szokiem błyskawiczne natarcie na Rosję. Od momentu natarcia na Związek Radziecki, natężenie walki i okrucieństw będzie straszliwe. Chiny naśladować będą postępowanie Japonii – zaskoczenie, szybkość i terror. Zwycięstwo Chin przerazi USA – Amerykanie zaatakują Syjam i Kambodżę. Chiny użyją lotnictwa, zrzucą bomby na wiele miast, bomby jądrowe na zakłady zbrojeniowe i ośrodki doświadczalne broni atomowej. Wywołają ogromne zniszczenie, ale i wstrząs oraz zaburzenia w przyrodzie, co się zemści na nich później. Armia Chińska zginie od bomby atomowej, którą zrzuci na świat, chociaż przedtem będzie odnosić zwycięstwo. Uderzy w wielu punktach w taki sposób, że Rosja będzie zmuszona walczyć na całej granicy. Jednocześnie potężne desanty będą lądować w głębi kraju. Niemcy wciągną do wojny USA jako sojusznika. Pomoc amerykańska dla Niemców będzie znikoma i spóźniona, dlatego, że cała uwaga świata będzie przykuta do Azji, gdzie znajdują się wojska USA i Anglii (obrona przed Chinami). Niemcy popełnią samobójczy krok, jednak wciąż będą liczyć na sukces poprzez zajęci obszaru Polski. W swojej nienawiści wcale się nie zorientują, że sympatia zachodu i reszty świata będzie po stronie Rosji. Chińskie wojska będą niszczyły i „równały” z ziemią miasta i wsie ludności białej, oszczędzając ludność republik azjatyckich. To w języku Chińskim będzie krucjata przeciwko hegemonii, białej rasy. Głosić będą jej koniec, a siebie mianują „ręką sprawiedliwego losu”. Niemcy zostaną zaskoczeni nagłym atakiem. Rosja „runie” na Europę i wciągnie wszystkie państwa Układu Warszawskiego, pomijając Polskę i Czechosłowację. Niemcy będą występować przeciwko sobie. Rosjanie cofać się będą na skutek walk na Ukrainie, zostawiając za sobą „krwawe obrazy”. Krzywdy i cierpienia oraz zaprzeczenie przykazaniom Bożym nie pozostaną bez odzewu. Rosję, łamiącą umowy i traktaty dosięgnie sprawiedliwa „ręka Boża”.

Białoruś, Polska i Węgry będą narodami najspokojniejszymi w całej tej „aferze”. Jednak jedynym narodem chronionym przez Miłosierdzie Boże będzie – Polska. Czechosłowacja zostanie zniszczona w czasie powrotu wojsk rosyjskich. Od południa uderzą Amerykanie i zacznie się powstanie na Kaukazie.

Czy to Koniec Świata ??

Znaki na niebie (zjawiska atmosferyczne), które ukażą się w przededniu wojen, są ostatecznym ostrzeżeniem zapowiedzianym przez Maryję Królową Świata, z wielu wcześniejszych objawień. Będą potwierdzeniem, że nadchodzi nowa era – okres wojen a także nieodwracalnych zmian w przyrodzie. Będą znakiem, że mimo usilnych błagań Maryi, nie udało się w ludziach obudzić żalu i skruchy, zmiany sposobu życia w taki sposób, by powstrzymać zło wiszące nad Światem, które dotąd trzymała ręką Pana. Sprawiedliwość Boża nie może dłużej tolerować triumfalnej nikczemności i pogardy dla świętych spraw. Nikczemność wzajemna powróci do ludzi w całej swej pogardzie i ohydzie. Kataklizmy ugaszą wojnę i uratują ludzi przed całkowitą zagładą.

Kataklizmy

Kataklizmy klimatyczne doprowadzą do szeregu nieszczęść. Wszystko zacznie się od małych ruchów skorupy ziemskiej, które z czasem będą się gwałtownie nasilać. Dojdzie do erupcji wulkanów, które już dawno zostały uznane za martwe. Znany wulkan Etna, spowoduje ogrom zniszczeń na całej Sycylii. Mieszkańcy Włoch będą ewakuowani. Etna wraz z innymi wulkanami wywołają zaburzenia atmosferyczne, czyli deszcze popiołów, huragany i wylewy rzek. Na morzu Śródziemnym ruchy dna wywołają potworne fale (tsunami), które spowodują największe zniszczenia lądów w Europie, Afryce oraz w Ameryce. Zmianie ulegnie także linia brzegowa. Z powierzchni Ziemi znikną niektóre wyspy, inne wynurzą się z dna morskiego a z Oceanu Atlantyckiego wyłoni się nowy ląd. Zniszczone zostaną wszystkie miasta przybrzeżne. Cały obszar Holandii, Belgii i miejscami Niemiec, będzie zatopiony. Zniszczenie miast będzie uzależnione od stanu duchowego ludności. A zatem te miasta, które obarczone było największymi grzechami, musza odpokutować poprzez zniszczenie. Do takich miast zalicza się New York, Washington oraz inne miasta bezprawia. W Polsce zniszczeniu ulegną jedynie miasta wzdłuż linii brzegowej. Podczas wojny poza Szczecinem i Śląskiem, żadne polskie miasto nie będzie narażone na atak rakietowy. Ucierpią tylko porty i miejsca strategiczne wraz z obiektami przemysłowymi. Po kilku dniach działań wojennych, front wojenny przesunie się w kierunku Niemiec Zachodnich, daleko od granic Polski. Niemiecki brat będzie występował przeciwko bratu. Nienawiść powróci do narodu, który ją stosował. W Szwajcarii pojawią się ruchy górotwórcze a z koryt rzecznych wyleją rzeki, wystąpią powodzie i obsunięcia Ziemi. Dotyczy to także Austrii, Tyrolu, Północnych Włoch i Alp Francuskich. Wstrząsy tektoniczne sprawią, że mapy trzeba będzie tworzyć od nowa. Na Bałkanach będą miały miejsce lokalne trzęsienia ziemi i zaburzenia atmosferyczne. Na południu kataklizmy dotkną armię Chińską, która będzie już w już w Europie. W trakcie walki z Rosją Chińczycy się cofną. Paryż w czasie kataklizmu zamieni się w zgliszcza.

Objawienie III Tajemnicy

Rok 2000 był przełomowym dla sprawy III Tajemnicy Fatimskiej, bowiem w czerwcu, Papież Jan Paweł II nakazał objawić całą jej treść i opatrzyć odpowiednim komentarzem. Watykański sekretarz stanu kardynał Angelo Sodano, na polecenie Papieża wyjawił, iż owa tajemnica mówi o „biskupie ubranym na biało”, który modli się za wszystkich wiernych i podążając z trudem ku Krzyżowi pośród ciał męczenników, upada na ziemię od kul z broni palnej. Sodano oznajmił, iż owym biskupem był Papież Jan Paweł II, zaś ciała męczenników, to biskupi, kapłani, zakonnice oraz zakonnicy i liczni świeccy. Przepowiednia została objawiona w Fatimie, równo 19 lat po zamachu na Ojca Świętego na placu św. Piotra. Tamtego pamiętnego dnia Turek Mehmet Ali Agca postrzelił Jana Pawła II, który cudem uszedł z życiem.W dzień objawienia proroctwa Papież beatyfikował także pastuszków Hiacyntę i Franciszka, dwójkę z trzech dzieci, którym Matka Boska powierzyła trzy tajemnice.

Trzecia tajemnica fatimska

W latach osiemdziesiątych naszego wieku krążyło po Polsce proroctwo, uznawane za fragment trzeciej tajemnicy fatimskiej poświęconej Polsce. Zawierało ono słowa, które miała wygłosić Łucja do nieznanego bliżej ojca Augustyna.

„Polska tym razem zostanie oszczędzona. Ona będzie jedynym państwem, które ze światowego kataklizmu wyjdzie silniejsze, potężniejsze i wspanialsze. Od Polski zależeć będzie przyszłość Europy. Obdarzy ona braterstwem wszystkie narody świata. Ona będzie przygarniać, chronić, nieść pomoc (…) Pomoc i opieka Maryi Królowej Polski będzie wam towarzyszyć”.

Przepowiednie Łucji

Łucja z Fatimy podczas rozmowy z ojcem Augustynem w dniu 26 listopada 1957 roku twierdziła, że w Fatimie otrzymała od Matki Boskiej przepowiednię trzeciej wojny światowej. Według niej nagłe starcie Chin na Rosję będzie szokiem dla całego świata. Chiny mogą użyć bomb nuklearnych, które wywołają potworne zniszczenia. Miliony Chińczyków zginą od własnej broni jądrowej, a także od broni przeciwnika. Wojska żółtej rasy będą niszczyły i równały z ziemią wszystkie miasta i wsie ludności białej. Oszczędzą jedynie republiki azjatyckie, które sprzymierzają się z Chinami przeciwko Rosji. Łucja mówiła dalej, że już na początku wojny niespotykane zjawiska atmosferyczne i kataklizmy przyczynią się do szybkiego jej zakończenia i tak bardzo zaskoczą Chińczyków, że opuszczą oni Europę. Zjawiska te mogą spowodować wielką panikę i tyle nieszczęść, że dalsze prowadzenie wojny będzie niemożliwe.

Tu przekazana przez Matkę Boską wizja staje się naprawdę przerażająca. Ruchy skorupy ziemskiej mają spowodować wybuchy wulkanów i ogromne zaburzenia atmosferyczne: deszcze popiołu, huragany i trąby powietrzne, wylanie rzek i jezior. Ruchy dna Morza Śródziemnego wywołają olbrzymie fale, które zaleją wyspy, porty i całe miasta. Zniszczeniu mogą ulec Londyn, Amsterdam, Kopenhaga, Hamburg, a także Świnoujście oraz miasta azjatyckie oraz arabskie. Fale oceanu zaleją Los Angeles. Zniszczona zostanie także Kalifornia. Kataklizmy te będą silne przez kilka godzin, a słabsze kilka tygodni i zakończą się wraz z ustaniem wojny.

Trzecia tajemnica fatimska

Warto zwrócić uwagę, że w rozpowszechnianej treści trzeciej tajemnicy fatimskiej jest również miejsce na nadzieję i optymizm. Proroctwo mówi, że warunkiem ocalenia ludzkości jest jej nawrócenie się. Klęski i kataklizmy nastąpią tylko wtedy „(…)jeśli wszystko miałoby pozostać tak jak dziś…” Według Maryi, nawet Antychrysta można by zwyciężyć, gdyby przywódcy narodów zastosowali się do Jej rad. Z proroctwa wynika, że optymistyczna przyszłość zależy od nas samych. Tę samą zależność odnajdujemy też w wizjach wcześniej tu omówionych.

Stanowisko zgodne jest z sugestiami współczesnych naukowców, ekologów, którzy zaniepokojeni niewłaściwym kierunkiem zmian zachodzących na Ziemi i ubocznymi efektami rozwoju technologicznego doradzają zastanowienie i ostrożność. Oni również grożą poważnymi konsekwencjami, jeśli ludzkość będzie postępować bezmyślnie.

Źródło:  http://parkasiewicz.webpark.pl/fatima.html

 

 

ID oferty: 4744f53888e45048

Zgłoś problem

Przetwarzam Twoją prośbę, proszę czekać ....

12 komentarzy do “Tajemnica Fatimska”

 1. Nie czytałem nigdzie o używaniu słów ,, Bamba atomowa,, jak mieli by to ludzie zrozumieć w tamtych czasach nikt wtedy nawet naukowcy nie znali takiej broni.

 2. Magdalena na 25 lipca 2015 @ 00:21

  Mieszkam w Anglii, żal mi ich, bo nie znają co to miłość Boża.. To tak pusty i brudny kraj, że gdyby nie pieniądze i to, że nie mam domu w Polsce, do którego chętnie bym wróciła juz bym się pakowala… Wierzę i wiem, że Bóg mi zawsze pomaga i słucha, a jego aniołowie są mi najdroższymi przyjaciółmi, nie raz miałam okazję prosić i dostać pomoc. Nie ukrywam, że nie chodzę do kościoła ale tylko dlatego, że razi mnie to co ci ludzie tam wyrabiają.. Rzadko widzę ludzi skupionych na modlitwie ale za to głowy um latają i jezory.
  Boli mnie to i nie chodzę, bo nie chce tego oglądać. Natomiast z Bogiem się budzę i z Bogiem kładę spać.. Dziękuje Ci Boże za wszystkie twe dary..Proszę, pomóż mi wrócić wraz z moimi dziećmi do mojej ojczyzny… Magdalena

  • Odmawiaj różaniec,a ściślej Nowennę Pompejańską. To najlepsza rada.

  • Pozdrawiam ciebie i życzę ci szybkiego powrotu do polskiego domu

  • Też mieszkam na wyspach i jestem przerazony jakie oni maja podejscie do religii.Niestety ale pomału trzeba mysleć o powrocie bo raz ze islamizacja europy a dwa ze polska w koncu jest bezpieczna bo jest chroniona przez samego boga.Pozdrawiam

 3. Razem fajniej umierać.Ludziska każdego to czeka więc nie ma co się bać.Byle nie bolało.

 4. zgadzam się z moimi poprzedniczkami ale jak to mówią Jak trwoga to do Boga tylko że czasami jest już za pózno ludzie nie zdają sobie sprawy jak wiele krzywd można wyżądzić sobie na wzajem to jest straszne co się na tym swiecie dzieje

 5. Jezu w twoje ręce powierzam moją rodzinę..

 6. Kocham Pana BOGA . Jezu, Ty jesteś moim pasterzem i niczego mi nie brakuje

 7. Żal mi ludzi którzy obrażają Boga lub wątpią w jego istnienie , jest wiele dowodów na to ze on jest i zawsze pomaga ludziom trzeba z nim rozmawiac , mam 24 lata nie potrafie wszystkich modlitw , nie chodze regularnie do kościoła ale z nim rozmawiam , kiedy się odsunełam od niego zachorowałam na nerwice lękową wszystkiego sie bałam , żadne tabletki na recepte nie pomagały balam sie każdego dnia , wkoncu sie pomodlilam , zaczełam z nim rozmawiac po 3 miesiącach meczarni potrafie wstac z łózka inni niech nas dalej obrazaja watpia w jego istnienie ale jak umrą wtedy Bóg sam ich za to osadzi sprawiedliwie a nam da szanse na poprawe.

 8. Gdyby nie wiara bylibyśmy nikim,trudno zrozumieć przepowiednie ale napewno powinniśmy ich się bać a przeciesz Matka Boża tak bardzo chce nas ratować PRUBUJMY RAZEM Z NIĄ

 9. To co sie dzieje na tej ziemi do niczego dobrego nie prowadzi.Ludzie musza sie modlic i zawierzyc Bogu stworcy.W Jego rekach jest wszystko i wszyscy.Obudzcie sie ,otworzcie oczy ,wyrzuccie z serc waszych nienawisc,oblude,zaklamanie,niewiernosc,rozluznienie seksualne.Czy nie widzicie do czego to prowadzi??? Zaufajcie Bogu Najwyzszemu,zamiest tracic czas na glupoty poczytaj sobie i rodzinie Biblie .tam sa zrodla prawdy i madrosci..Bez Boga pomocy nic nie jestesmy w stanie uczynic zastanowcie sie nad tym.

Zostaw odpowiedź