Witaj, Gość! [ Logowanie

 

Przepowiednia Nostradamusa

 • Katalogowany: 7 stycznia 2012 19:41

Opis

Przepowiednie Nostradamusa

Kim był Nostradamus?

Bez wątpienia najbardziej znanym wróżbitą był Michel de Nostre-Dame, bardziej znany jako Nostradamus- pochodzący z Londynu francuski lekarz. W 1555 r. napisał 950 krótkich wierszy, w których współcześni interpretatorzy znaleźli w ostatnim czasie zapowiedź m.in. bomby atomowej, drugiej wojny światowej, zamachu na Johna F. Kennedy’ego, katastrofy promu kosmicznego Challenger, upadku muru berlińskiego, śmierci Lady Di, a nawet zamachu na World Trade Center. Nostradamus swoje przepowiednie układał w czterowierszowych zwrotkach, grupowanych w tzw. centurie liczące sto zwrotek. Jednak nikomu nie udało się tak do końca i bez wątpliwości rozszyfrować jego przepowiedni. Napisał je bowiem w niesłychanie skomplikowany sposób, posługując się tak zawikłaną symboliką i językiem (mieszaniną starofrancuskiego i prowansalskiego, z elementami łaciny i greki), że najwymyślniejsze systemy „odszyfrowania” nie przynoszą rozwiązań zagadki. Nostardamus przyznawał, że takiego systemu przepowiedni użył specjalnie. Twierdził, że zagmatwana treść czterowierszy chroni go przed karą, którą mogliby wymierzyć mu władcy niezadowoleni z tego, co usłyszeli. Współcześni Nostardamusa do jego wizji podchodzili bardzo sceptycznie- uważali go za oszusta. Jednak bardzo szybko- 4 lata po wydaniu przepowiedni- okazało się, że nie są to brednie wyssane z palca. Właśnie wtedy spełniła się pierwsza przepowiednia: Młody lew pokona lwa starego na polu walki podobnym do bitewnego pola w pojedynczym starciu. Przebije on jego oko w złotej kracie, jedną z dwóch części, następnie (stary lew) umrze w strasznych cierpieniach. Cztery lata wcześniej tekst wydawał się zupełnie niezrozumiały. Jednak po śmierci króla Francji, Henryka II, Nostradamusa przestano uważać za wariata. Dlaczego? Otóż Henryk (stary lew) został śmiertelnie ranny podczas turnieju rycerskiego, biorąc udział w jednym z pojedynków. Lanca jego przeciwnika ześlizgnęła się z królewskiego, złoconego hełmu i ugodziła w oko. Król zmarł po 10 dniach straszliwych męczarni.

Fragmenty tłumaczeń i opracowania przepowiedni Nostradamusa są publikowane do dziś.

Dwa scenariusze

Śledząc wypowiedzi Nostradamusa, ma się wrażenie, że w pozostawionych księgach przedstawił jakby dwa sprzeczne ze sobą scenariusze wydarzeń, które czekają ludzkość w XXI wieku. Jeden pełen jest przerażających wizji, drugi zapowiada złoty okres pokoju. Wydaje się więc, że wizjoner sugeruje (tak jak niektórzy naukowcy) możliwość istnienia tzw. światów alternatywnych. Jak gdyby istniały obok siebie dwa scenariusze przyszłości i tylko od nas zależy, który z nich się spełni. Jeśli wziąć pod uwagę, że duża grupa ludzi ma świadomość zagrożeń i chce im zapobiegać, szczególnie w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego, to można mieć nadzieję, że ludzkość zmierza jednak w kierunku tej drugiej zapowiadanej przez Nostradamusa przyszłości, czyli w kierunku pokoju. W zachowanym liście do swojego syna Cezara wizjoner pisał:

„Po tym jak katastrofy naturalne i te wywołane przez człowieka trwać będą przez pewien czas, nastanie epoka wspaniała i złota”.

 

Co konkretnie przepowiedział?

Z przepowiedni Nostradamusa wynika, że na przełomie tysiącleci ludzkość może przeżyć cały szereg kataklizmów o niespotykanym nasileniu. I tak na przykład w dziele Nostradamusa znajduje się proroctwo, które przewiduje klęskę głodu o światowym zasięgu.

„Wielki głód, którego zbliżanie się czuje, będzie się często powtarzał, aż stanie się powszechny. Tak wielki będzie i tak długo będzie trwał, że będą jeść korzenie i odrywać dzieci od piersi„.

W innym miejscu jasnowidz mówi, że przez czterdzieści lat nikt nie zobaczy tęczy. Jest to zapowiedź suszy tak wielkiej, jakiej Ziemia nigdy jeszcze nie doświadczyła. Jak wiemy, tęcza powstaje po deszczu lub burzy. Najbliższe lata, zdaniem astronomów, są latami wzmożonej aktywności Słońca. Jasnowidz „próbował” nas także przed tym ostrzegać, mówiąc:

„Oko wzmocnione nabierze mocy, będzie tak potężne i rozżarzone, że aż spadnie śnieg. Nawodnionych pól będzie coraz mniej, tak, że żywność trzeba będzie wydzielać”.

 

Powodzie

Z wielu przepowiedni Nostradamusa wydaje się wynikać, że w najbliższych latach ludzkość czekają tragiczne doświadczenia. Pisał on do swojego syna Cezara:

„Ogarniający cały świat wielki pożar przyniesie tak wiele katastrof i przewrotów, że prawie cała ziemia zostanie pokryta przez wodę”.

W innym miejscu pisał:

„Deszcze będą tak skąpe i tak wielkie będzie bogactwo ognia, że ogniste pociski będą spadać z nieba, tak, że nikt nie będzie mógł ujść zagładzie…”

Koniec Nowego Jorku

W jednej z wypowiedzi Nostradamusa czytamy:

„Ogień zapali się na 45 stopniach przybliżając się do wielkiego nowego miasta, i w jednej chwili wybuchnie wielkim, rozproszonym płomieniem”.

Wspomniane „45 stopnie” odpowiadają stopniom szerokości geograficznej, a tym samym geograficznemu położeniu Nowego Jorku. W innej przepowiedni Nostradamus mówi o: „wielkim mieście nadoceanicznym, otoczonym kryształowymi bagnami podczas zimowego przesilenia i wiosną”. Rzeczywiście, podczas zimowych mrozów i wiosennych roztopów, rozlewiska otaczające Nowy Jork przypominają olbrzymie szklane powierzchnie. Wtedy też „miastem wstrząśnie okropny wicher”, w czym niektórzy badacze dzieła Nostradamusa dopatrują się zapowiedzi wybuchu bomby nuklearnej.

11 Września

W mieście bożym uderzył wielki grzmot i chaos rozerwał dwóch braci. Choć twierdza się utrzymała, podda się wielkim przywódcom. Trzecia wojna wybuchnie, gdy spłonie trzecie miasto. O ile dwie wieże WTC mogą być braćmi, to czy Nowy Jork można uznać miastem bożym? A kto może być wielkim przywódcą- czyżby Osama bin Laden? Według Nostradamusa trzecia wojna wybuchnie gdy spłonie trzecie miasto- pozostały więc jeszcze dwa….. Jaka będzie przyszłość? Tak naprawdę nikt nie wie. Tego, że niektóre przepowiednie się sprawdziły dowiadujemy się… po czasie. I czy aby na pewno chcemy wiedzieć, kiedy nastąpi koniec świata? Nostradamus mówi, że nie musimy się go obawiać, bo jest tak odległy, że ludzkości nie będzie już dotyczył….

Tuż po 11 września 2001 roku Amerykanie rzucili się do księgarń. Nie poszukiwali jednak podręczników do survivalu, książek na temat broni biologicznej czy muzułmańskich terrorystów. Jak gorące bułeczki sprzedawały się proroctwa Nostradamusa, który podobno atak przewidział już kilkaset lat wcześniej. Podobnie działo się niewiele wcześniej, tuż przed rokiem dwutysięcznym, kiedy w tempie błyskawicznym z półek znikały proroctwa Sybilli, królowej Saby i opracowania na temat Pytii i Kasandry.

 

Rok 2011 w przepowiedniach Nostradamusa 

„… a nowy ogień komunikacji niewielu pozostawi nietkniętych…”

Mikroukłady w zwierzętach

Co miał na myśli Nostradamus pisząc, jak zwykle enigmatycznie, o nowym ogniu komunikacji i niewielu, którzy pozostaną nietnięci? Istnieje teoria, która głosi, że jego słowa zapowiadają czasy, w których to w mózgi zwierząt będą wszczepiane mikroskopijne mikroukłady w celu przeprowadzenia przez owe zwierzęta pewnych działań w zastępstwie ludzi. Przykładem takich czynności mogą być: wykrywanie min, działania na linii frontu, wskazywanie budynków zagrożonych zawaleniem.

Kontrola zwierząt

Kontrola nad zachowaniem zwierząt, którym zostaną wszczepione mikroukłady komputerowe, będzie możliwa dzięki falom radiowym i małym kamerom umożliwiającym przekazywanie danych wizualnych.

Nieaktualna interpretacja ?

Należy zaznaczyć, że w obecnych czasach wprowadzenie podobnego rozwiązania wydaje się być bardzo kontrowersyjne, jeśli nie nierealne. Żadna organizacja troszcząca się o prawa zwierząt nie wyrazi zgody na takie wykorzystywanie żywych istot. Wydaje się, że Nostradamus nie przewidział tego, iż współczesna nam nauka zdoła stworzyć alternatywne sposoby wykonywania opisanych wyżej zadań za pomocą urządzeń mechanicznych, robotów, tzw. sztucznej inteligencji.

 

Rok 2012 w przepowiedniach Nostradamusa

„Zmiana będzie bardzo głęboka. Miasta i kraje zyskają na wzroście, a poprzez dobre zamiary roztropności oraz przebiegłości da wyniki, dzięki czemu zmieni się kultura na całym świecie.”

Gwałtowny wzrost liczby ludności

W przyszłości niemal wszystkie obszary planety ulegną przeludnieniu. Całkowita liczba ludności na Ziemi w pierwszych latach nowego tysiąclecia wynosi mniej więcej 6,2 miliarda, średnio zatem około 120 osób wypada na każdą milę kwadratową (ok. 2,5 km2) powierzchni planety. Do roku 2010 oczekuje się, że narodzi się o miliard ludzi więcej, niż umrze. To zaś oznacza 7,2 miliarda osób- według bardzo ostrożnych szacunków. Przybywanie ludności nie będzie równomierne. Liczebność niektórych grup będzie rosnąć szybciej, innych zaś wolniej. W połowie XXI wieku w Stanach Zjednoczonych będzie tyle samo ludności białej, co kolorowej. Podobny trend zaznaczy się w innych częściach świata, takich jak Inie czy Chiny.

 

Życie w wielkim mieście

Oczekuje się, że w pierwszych latach XXI wieku więcej ludzi przeniesie się na obszary zurbanizowane – „Miasta i kraje zyskają na wzroście”– natomiast bogaci będą z nich uciekać. Szacowania na rok 2010 przewidują, że Tokio sięgnie 30 milionów, Bombaj – drugie największe miasto świata- będzie miał 25 milionów mieszkańców, a Nowy Jork tylko 17 milionów mieszkańców. Trzydzieści największych miast świata będzie miało razem około 450 milionów mieszkańców, niemal dwa razy więcej niż cała ludność Stanów Zjednoczonych. Produktem ubocznym tego przemieszczenia się do miast będzie tendencja odwrotna. Na przykład Anglia w pierwszych latach nowego tysiąclecia stanie się jednym wielkim przedmieściem.

 

Świętowanie w Londynie

„Neapol, Palermo, Sycylia, Sarakuzy, Nowi przywódcy, niebieskie błyskawice i ognie, Siła z Londynu, Ghent, Brukseli i Suzy, Wielki zabójca, po tryumfie świętowania.”

Uważa się, że kwatrien ten przepowiada wspólną reakcję na „atak” meteorów- połączonym siłom militarnym wielu krajów udało się powstrzymać lub zniszczyć dwa potężne odłamy skalne, pędzące w stronę naszej planety- „zabić” je, a więc odnieść tryumf prowadzący do wielkiego świętowania. Działalność wojskowa wywołana groźnym zbliżaniem się dwóch wielkich meteorów wydaje się koncentrować w centralnej części Włoch, w północnej Afryce oraz na dalszych obszarach Europy, w tym w Londynie oraz w Ghent w Belgii- kraju, gdzie znajduje się siedziba administracji zjednoczonej Europy.

Niewątpliwie jest tu mowa o wielkim zwycięstwie. Jednakże na bardziej duchowym poziomie jest ono nieco innego rodzaju. Być może połączone siły militarne zostały w tym przypadku użyte dla dobra rodzaju ludzkiego, a nie na jego szkodę. Armie i oręż zostaną wykorzystane dla uratowania ludzkości od zagłady, a nie po to, by zagładę tę spowodować.

Siła słabości

„Nie mające celu wojska Europy odejdą, łącząc się ze sobą niedaleko zatopionej wyspy: osłabiona flota się zlikwiduje, w pępku świata, pojawi się ważniejszy głos.”

W tym kwatrienie wskazano dwie sprawy, jakie będą miały miejsce w najbliższej przyszłości. Jeden z wcześniejszych czterowierszy Nostradamusa przekazuje słynne proroctwo, powtarzane przez innych proroków, także przez współczesnego amerykańskiego wizjonera Edgara Cayce. W myśl tego proroctwa część angielskiego południowego wybrzeża pogrąży się w morzu, wskutek procesów geologicznych. Cayce dokładnie podaje, że nastąpi to pod koniec XX i na początku XXI wieku.

Ostatnia linijka przytoczonego czterowiersza mówi zaś, że papież zmieni miejsce pobytu – „w pępku świata pojawi się ważniejszy głos”. „Pępek świata” to przypuszczalnie alegoryczne odniesienie do Rzymu jako światowego ośrodka religijnego. Przepowiednia mówi nam, że z powodu braku energii, a także braku celu, armia europejska przestanie istnieć, a osłabiona flota także się „zwinie i spakuje walizki”. To zaś stanie się z wszechobejmującej przyczyny – „ważniejszego głosu, który się pojawi”.

 

Wyrzeczenie się starych nawyków

„Kiedy cudzołożnik, który jest zraniony bez zadania ciosu, z frustracji zamorduje swoją żonę i syna: odrzuciwszy żonę udusi dziecko.”

Ten czterowiersz porusza temat stanu małżeńskiego i wpływu, jaki wywiera on na rodzinę. Dzięki duchowości kobiet, coraz głębiej przenikającemu w następny wiek, rozwiną się całkiem odmienne warunki niż dotąd. Kobiety będą mogły nadal pozostawać w domu i wychowywać dzieci, lecz będą mogły także decydować się urodzić dzieci, ale zostawić w domu męża, który będzie je wychowywał.

W czterowierszu, który tu rozważamy, Nostradamus sugeruje, że cudzołóstwo i małżeństwo zadało ranę sercu – „zraniony bez zadania ciosu”– i że mężczyzna z frustracji „zamordował” żonę i dziecko. Można na to spojrzeć jak na opis ewentualnego rozwoju rodziny w miejsce zadawania bólu i okrucieństwa. Powinniśmy również oczekiwać o wiele większego niż dotąd przewrotu związanego z feminizmem i równowagi sił między płciami.

Lepsze czasy

Nostradamus przepowiada, że odtąd ludzkość będzie zmierzać ku szczęśliwszej i bardziej harmonijnej przyszłości, której podstawą będzie akceptacja prawowitego miejsca kobiecości w życiu nas wszystkich.

Wojna będzie trwać 27 lat

Niektóre przepowiednie Nostradamusa dotyczące wojny, toczącej się na początku XXI wieku, która miałaby trwać nie mniej niż 27 lat.

„Czerwony grad, woda, krew i ciała pokrywają ciała”.

Według Nostradamusa, największe zniszczenia mogą dotknąć Amerykę. Byłaby to wojna prowadzona przy pomocy ogromnej ilości rakiet. W swojej wizji widział on całe niebo ciemne od „włóczni i lancy”, pocisków rakietowych. W jego przepowiedniach występuje zapowiedź ataku atomowego na Stany Zjednoczone. Później ogarnie on cały świat. 

„Kiedy wielki cykl stuleci odnowi się, spadną krew, mleko, głód, wojna i choroby, na niebie widziany będzie ogień ciągnący się ze sobą iskrzący ogon”.

Nadejście Antychrysta

Nostradamus twierdził, że Antychryst, kiedy nadejdzie, sprawi, że „krew prawdziwych duchownych będzie płynąć wszędzie”. Wizjoner sugerował tu możliwość wybuchu między dwiema religiami, połączonej z ogromnymi prześladowaniami Kościoła.

Interpretacje przepowiedni Nostradamusa

Badacze dzieła Nostradamusa zauważają, że przepowiedział on trzech Antychrystów w dziejach ludzkości. Pierwszy to Napoleon (w niektórych źródłach podaje się zamiast Napoleona Stalina), drugim miał być Hitler. Co do osoby trzeciej Antychrysta zdania są podzielone. Z wielu innych przepowiedni, nie tylko tego wizjonera, wynika, że na przełomie wieków Antychryst nadejdzie i opanuje świat. Niektóre przepowiednie Nostradamusa mówią wprost o nadejściu Antychrysta, który przede wszystkim będzie prześladował Kościół i jego prawdziwego wikariusza (papieża). Nostradamus twierdził, że ten człowiek-potwór, kiedy nadejdzie, sprawi, że „krew prawdziwych duchownych będzie płynąć wszędzie”. Wizjoner sugerował tu możliwość wybuchu wojny między dwiema religiami, połączonej z ogromnymi prześladowaniami Kościoła. Pisze on, że: „niby ulewny deszcz popłynie w świątyniach i na ulicach krew…”  Jego zdaniem, poganie „ponownie zniszczą Rzym, a Nowy i Stary Testament będą spalone”.

Na szczęście twierdzi on także, że panowanie Antychrysta będzie krótkie, a wojna między siłami dobra i zła będzie trwała około 27 lat. Zaznacza również, że „książę piekieł panować będzie po raz ostatni”. Mają to być straszne lata, powiązane z paleniem domów, rabowaniem, obracaniem świata w ruinę. Wizjoner twierdzi, że zniszczenia te poprzedzi przelot „niezwyczajnych ptaków”, wrzeszczących straszliwie i znikających natychmiast. Trudno nie kojarzyć tego opisu ze współczesnymi odrzutowcami bojowymi. Jeżeli żyjący w XVI wieku Nostradamus „widział” to wszystko, wtedy bomba atomowa, czy współczesne rakiety i samoloty były dla niego czymś tak niezwykłym i strasznym, że trudno się dziwić, iż człowieka, który wywoła taki konflikt, postrzegał jako wcielenie szatana- Antychrysta. Jedna z jego przepowiedni dotycząca bezpośrednio Antychrysta brzmi następująco:

„Antychryst zniszczy wkrótce Trzech, Siedem i dwadzieścia lat będzie trwała jego wojna. Heretycy są martwi, uwięzieni, wygnani, czerwony grad, woda, krew i ciała pokrywają ziemię”.

Zdaniem interpretatorów dzieła Nostradamusa „Trzej”, których może zniszczyć Antychryst, symbolizują trzy mocarstwa światowe lub trzech wielkich światowych przywódców.

Źródła: „Nostradamus Przepowiednie na lata 2006-2025”, „Wielka Księga Przepowiedni”, Peter Lorie, Nostradamus. Przepowiednie na lata 2006-2025, Hanna Turczyn-Zalewska (tłum.)Wydawnictwo „Świat Książki”, Warszawa 2005, s. 131-132

ZOBACZ TEŻ:
Najnowsze informcje na temat końca świata 21.12.2012r.

ID oferty: 6444f52c712f32b4

Zgłoś problem

Przetwarzam Twoją prośbę, proszę czekać ....

30 komentarzy do “Przepowiednia Nostradamusa”

 1. Ten pepek swiata to Polska a miasto swiete (to, ktàre ma splonac to Rzym czy jak kto woli Watykan.

  • Biblia ma wiele interpretacji ale ta jest w/g google niedoskonała.
   Wszystko się zmienia ale nie tak szybko jak ludzie, a internet.
   Internet miał być wolny, jednak nie jest.
   Każdy użytkownik jest szpiegowany, pomimo nie jest terrorystą. -USA & WTC
   Europa wpuszcza terrorystów… Pomimo złych swoich działań.

   Co Kogo obchodzą statystyki i analityka?

 2. Te wlasnie sprzeczne ze soba scenariusze wystepuja w biblii (te, ktòre Nostradamus przedstawil w swoich utworach), co wiecej mysle, ze byl on powiazany z ta wlasnie klika, ktòra dzisiaj chce wprowadzic NWO,i wiedzial o ich planach (nawet jesli chodzi o tak zwane „przypadki losowe, ktòre wcale nie musza byc „losowe”np.przeklucie oka), uwazam, ze wszyscy ci wieszczbiarze starozytni, jak i czesc dzisiejszych „prorokuja” majac dostep do tej wiedzy-na tym polega min. to cale zwiedzenie (jest czesc prorokòw, ktòrzy nie maja z tym nic wspòlnego tj. iluminatami i ich planami). Przykladem sprzecznych ze soba scenariuszy wystepujacych w biblii jest np. „powtòrne przyjscie Chrystusa” -jeden scenariusz mòwi o jego „niezauwazalnym” przyjsciu natomiast drugi w tej samej ksiedze o jego przyjsciu w chwale z aniolami na oblokach aby kazdy mògl go zobaczyc- takich scenariuszy jest pelno w biblii. moje zdanie na ten temat jest jasne-jeden z tych scenariuszy jest prawdziwy, drugi dopisany przez wyznawcòw nwo.

 3. Krzysiek na 1 marca 2015 @ 17:25

  Gdyby na tej Ukrainie był spokój teraz to widmo III wojny byłoby dalej, ale czuję że ten konflikt jest początkiem czegoś, mocarstwa mają pieniądze władzę a z tym wiadomo że nie trudno o przewrót głowy. Mają te wielkie armię broni masę kontyngentów i próbują to w jakiś sposób pokazać. Kiedyś czyli gdzieś powiedzmy w XVI wieku najważniejszym człowiekiem na ziemi był papież a dziś Obama lub Putin. I dlatego nie było aż tak strasznych wojen.
  XX wiek i początek XXI to piętno które odcisnęły złe siły na ziemi, broń zaraz potem wojny. Antychryst nam dziś podgrzewa kocioł zwany ziemią. I pewnie nie skończy dopóki nie zniszczy całego dobra na świecie.

  • Krzysiek – ciekawe spostrzeżenia i masz rację z tym Antychrystem, ale ja myślę, że całego dobra zniszczyć się nie da. Inaczej to wszystko nie miałoby sensu. Myślę, że to są ostatnie podrygi zła.
   Jak sobie uświadamiam, jak dalego zaszło wykorzystywanie milionów ludzi przez niewielką grupę – tych bogatszych i sprytniejszych, to czuję, jak ten wielki wrzód zaczyna pękać.
   Zmiana świadomości może doprowadzić do oczyszczenia.

   • Krzysiek na 26 maja 2015 @ 17:43

    Ania- faktycznie przesadziłem, ale jestem raczej pewny że będzie to na tle religijnym. Tak jak to przeważnie bywa, myślę że do takiego rodzaju konfliktu pasowałby mohtar belmohtar. Jednooki facet z piętnem na twarzy pozdrawiam.

 4. Krzysiek na 1 marca 2015 @ 16:49

  Nie wiem czemu ale myślę że żółta rasa napadnie na Rosje, czyli Chiny.
  Może wiecie lub nie ale Chiny dzierżawią minimum 9 % Ukrainy, przynajmniej 5 lat temu gdzieś tak było, teraz może mniej może więcej i jak Ruskie w jakiś sposób zajmą.
  To Chińczyk się wkurzy.
  I jak poczują że mogli by wygrać to nie wiadomo jak będzie.
  Przecież Ameryka jest strasznie zadłużona u Chińczyków ze względu na najsilniejszą armię na świecie. Póżniej pałeczkę Żandarma świata mieliby mieć Chiny, ale czy byłby to wystarczający powód to nie wiem może ze względów religijnych. Chińczycy to Islam,
  może też by chcieli pokazać światu że mogą pokonać wielką Rosję. Ale muszą pewnie poczekać aż zobaczą że Rosja jest wyrażnie osłabiona, z Pekinu nie słychać żadnych opinii na temat konfliktu na Ukrainie. Żeby się nie okazało że to cisza przed burzą.

 5. Jeszcze nic sie nie dzieje.
  Ale jak sie zglosi belmochtar na kalifa to dopiero sie zacznie i te wszystkie przepowiednie będą miały sens.

 6. „W mieście bożym uderzył wielki grzmot i chaos rozerwał dwóch braci. Choć twierdza się utrzymała, podda się wielkim przywódcom. Trzecia wojna wybuchnie, gdy spłonie trzecie miasto”. W mieście bożym uderzył wielki grzmot- Piorun uderzył w Bazylikę św. Piotra,chaos rozerwał dwóch braci – dwaj papieże, Choć twierdza się utrzymała – Korea Północna podda się wielkim przywódcom – USA Japonia i druga Korea ,Trzecia wojna wybuchnie- Wojna miedzy koreami,gdy spłonie trzecie miasto- Trzecie najludniejsze miasto w tamtym rejonie Seul

 7. I się zaczęło. na 4 kwietnia 2013 @ 20:03

  Zaczęło się. Nostradamus miał rację.! Kim Dzong Un wypowiedział wojnę USA
  Wszyscy umrzemy ;(((((((((((((

 8. Ale was manipulują ! Wydaje mi się że to iluminaci puścili te fazę i powymyślali to wszystko !!! przeczytajcie to wszystko i pomyślcie logiczne to jest ściema ! nie dajcie się złamać i wtykać sobie w mózg pierdoły. Czytałem wiele już przepowiedni od kilku lat , te jakoś pierwszy raz widzę ! jest to tak ułożone by was zmanipulować byście poczuli zwątpienie , nie wątpić NIE BĘDZIE KOŃCA ŚWIATA !

 9. „Niech ci ,którzy czytają wiersz rozważą jego treść . Niech pospólstwo i niewykształceni zostawią go w spokoju. Wszyscy oni głupi astrologowie i barbarzyńcy. Niech trzymają się z daleka. Ten ,który czyni inne rzeczy, niech będzie kapłanem rytu.”
  To słowa Michela ,które napisał tekstem otwartym po szóstej Centurii.Wniosek- ci którzy zajmują się Nostradamusem zawodowo nie mają szans rozwiązać kodu.Jak napisał w Liście do Cesara (swojego syna) klucz do centurii znajduje się w jego „wnętrzu”.

 10. ja nie wiem co mam o tym myśleć jestem załamana i boje się żeby to się nie spełniło poniewarz całe życie prze demną ja mam dopiero 17 lat

  • Nie masz się czego obawiać Czarnulko.Tylko jeden przekład zgodnie z tym co napisał Michel jest prawdziwy ,ponieważ całość skierowana jest do jednego człowieka.Zaznaczył to po szóstej Centurii.Znam ten tekst i jestem przekonany ,że wielu będzie mile zaskoczonych,gdy sprawy potoczą się zgodnie z nakreślonym planem.A tak swoją drogą zaintrygowały mnie pewne nicki w tych komentarzach.Chodzi o Sarnę i Malin.Te nazwy padają w Centuriach w odniesieniu do bardzo ważnych osób.Osoby te według Nostradamusa mają być ze sobą związane.

 11. Przepowiednie Nostradamusa pisane są w sposób który pozwala na liczne domysły i dopasowanie ich do wielu zdarzeń o których ten jegomość pojęcia nie miał. Ktoś przeczytał jego teksty przyporządkował je do aktualnych wydarzeń a reszta to dzieło sugestii i podatności na nią.

 12. wojna religijna juz sie zaczyna, od prowokacji wywolanej filmem o proroku mahomecie… tylko czekac, az muzulmanie wpadna do watykanu

 13. przytoczna man na 20 września 2012 @ 21:13

  kto ma rozum niech korzysta, mądry w świecie głupców zawsze będzie idiotą…

 14. Dla mnie to sa zwykle smieci i nic wiecej xd

 15. Pamiętam jedna przypowiednie na świecie będzie pokój na wieki wtedy kiedy dwaj wielcy bracia zostana bracmi wtedy kiedy nawet nie wiedzieli że sa brami .

 16. „… a nowy ogień komunikacji niewielu pozostawi nietkniętych…”

  Może chodzi o podróżowanie samolotami? Już nie jeden w ognień zmienił się przy uderzeniu z Ziemią. Słyszałem kiedyś o małej dziewczynce, która jedyna przeżyła w katastrofie lotniczej… Niewielu pozostawi nietkniętych. Nie dane nam latać. Nie widzę nas między ptakami niebieskimi… to nie my, a tym bardziej ptaki niebiańskie…

 17. Ja to wiem ten dzień nastąpi..... na 20 lipca 2012 @ 23:08

  Niestety ten cytat pamiętam najbardziej: ,,Wielki będzie krwi przelew niebo będzie niesprawiedliwe na ziemi i na lądzie nadejdą rządy, śmierć, ogień,,
  To wszystko wróży tylko jedno III wojnę światową
  Tego boję się najjjjjjbardziej straszny dzień zwany ,,proroczy dzień,, nastąpi:/
  Może i się boimy ale kiedyś i tak byśmy umarli a teraz poprostu to zdaży się wcześniej też się boje tak jak inni wszyscy ale świata trwa już miliony lat była jedna apokalipsa będzie i następna…..

 18. przyzwyczaił że się mylimy, współczuje że to oglądał

 19. dlaczego nikt nie komentuje?

Zostaw odpowiedź